Zagotavljamo, da bodo zaposleni dobro obveščeni o vseh storitvah, ki so njim in njihovim ožjim družinskim članom na voljo v okviru programa.

Skrbimo za večjo osveščenost vseh zaposlenih o pomenu zdravja in dobrega počutja ter o tem, na kakšne načine lahko oboje tudi izboljšajo.

Aktivnosti vključujejo:

• članke v internih časopisih in glasilih,

• publikacije (zloženke, brošure),

• obvestila (na spletni strani, intranetu, oglasni deski),

• tematske delavnice


Oblike in programi telesne aktivnosti v delovnem okolju so lahko različne, odvisne od potreb, želenih učinkov, delovnih procesov, motiviranosti in mnogih drugih dejavnikov.

• programirani rekreativni odmor med delom

• športno rekreativna dejavnost izven delovnega časa

program prihoda v službo s kolesom

• program za zaposlene z delovnimi omejitvami (invalidi)

• programirani zdravstveno-preventivni oddih

• programi za vodstvene delavce

• posttravmatska rehabilitacija

• zdravstveno preventivna kontrola

• športno-družabna srečanja


Programi obvladovanja in zmanjšanja stresa

Posledice stresa so eden najpogostejših vzrokov zdravstvene odsotnosti z dela.

Povzročitelj stresa je v veliki meri delovno okolje samo.

Program je namenjen prepoznavanju vzrokov stresa in oblikovanju ustreznih ukrepov v delovnem okolju in izven njega.

Delavnice za odvajanje od kajenja

Kajenje velja za eno najškodljivejši razvad človeka.

Program je namenjen ozaveščanju, seznanjanju z načini odvajanja od kajenja ter podpori v procesu odvajanja.

Dejstov je, da je med gibalno aktivnimi manj kadilcev.

Zdrava prehrana

Zdrava prehrana je pomemben dejavnik dobrega počutja in zdravja.

Program je namenjen ozaveščanju in seznanjanju z načini in praktičnimi primeri priprave zdrave prehrane.

Programi uravnavanja telesne teže

Prekomerna teža je eden največjih problemov sodobne družbe. Več kot polovica človeštva živi v okolju kjer je debelost vzrok za več smrti kot podhranjenost.

Prekomerno teža ima velik vpliv na zdravje in delovno sposobnost posameznika, kar gospodarstvu prinaša velike stroške.

V programu predstavimo pomen zdrave prehrane in gibanja ter oblikujemo individualni načrt aktivnosti za zmanjšanje in ohranjanje telesne teže na primerni ravni.

Ponudba programov