Ponudba programov

Na osnovi danih spoznanj pripravimo načrt promocije zdravja prilagojen potrebam podjetja in zaposlenih in svetujemo pri uvajanju ukrepov.

Osnovno izhodišče pri oblikovanju programa je skrb za zdravo in zadovoljno delovno silo in s tem večji in kvalitetnejši izkoristek delovne sile ter povečanje produktivnosti in zmanjšanje bolniškega staleža, z uporabo sredstev in metod športa in rekreacije.

Gibalna aktivnost je eno ključnih orodij učinkovitega izvajanja promocije zdravja zaposlenih. Za gibalno aktivne je manj verjetno, da bodo zboleli, koristili bolniško odsotnost ali se poškodovali pri delu.

Ponudba programov