Analiza - raziskava

Preden se lotimo načrtovanja, sprememb in uvajanja programov je potrebno ugotoviti izhodišča. Z raziskavo:

• ugotavljamo dejavnike tveganja (težave, bolezni in poškodbe, stopnjo stresa in zadovoljstva pri delu, stopnjo absentizma in prezentizma, pishosocialna klima, življenjske navade zaposlenih, zdravstvene posebnosti, deleže posameznih negativnih dejavnikov (alkohol, kajenje, gibalna neaktivnost, prehranske navade,...).

• ocenimo stanje in predvidimo koristi programa (meje ekonomske rentabilnosti ukrepov glede na vložena sredstva, časovni termin realizacije, vpliv na znižanje stroškov, zmanjšanje odsotnosti z dela,...).


Ponudba programov