Zavod APGA


APGA

AGENCIJA ZA PROMOCIJO GIBALNIH AKTIVNOSTI

Stroški zdravljenja kroničnih bolezni in zdravstvenih težav, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, debelost in prezgodnji upad funkcionalnih zmogljivosti iz leta v leto naraščajo. Zdravstveni, socialni in gospodarski stroški manj aktivnega prebivalstva vseh starosti, se bodo zaradi spremenjenih navad pri v delu, prevozu, prostem času in okolju, ki večino prebivalstva spodbujajo k sedečemu načinu življenja, še povečali.


Razširjenost in vpliv telesne nedejavnosti postaja eden od največjih problemov javnega zdravja v Evropi in svetu. Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije naj bi vsako leto na svetu zaradi pomanjkanja telesne dejavnosti umrlo 3,2 milijona ljudi.

Nezadostna telesna (gibalna) dejavnost je eden izmed najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega sloga, h kateremu prispevajo tudi nezdrava prehrana, kajenje, nedovoljene droge, stres in uživanje alkoholnih pijač.

Delovno okolje postaja vse bolj pomemben in obetajoč prostor implementacije programov za izboljšanje dobrega počutja posameznika.

Kronične bolezni predstavljajo pomemben izziv – so glavni vzrok umrljivosti in obolelosti v Evropi, močno pa vplivajo tudi na doseganje pričakovane življenjske dobe ob dobrem zdravju. Poleg tega obstajajo utemeljeni dokazi, da kronične bolezni vplivajo na dohodek, zmožnost za delo, fluktuacijo delovne sile in invalidnost. Posvečanje problemu kroničnih bolezni na delovnem mestu bo privedlo do močnejše gospodarske rasti, rednega zaposlovanja, manjše odvisnosti od državne podpore, manjših zahtev do sistema zdravstvenega varstva in povečanje produktivnosti.


Zaradi odsotnosti z dela je bilo v Sloveniji v letu 2010 izgubljenih 12,8 mil delovnih dni, strošek gospodarstva pa je okvirno znašal preko 800 mio EUR.

Stroški kurative, rehabilitacije in dolgotrajnega zdravljenja so v Sloveniji v letu 2010 znašali skoraj 2 milj EUR.Najuglednejši ekonomisti napovedujejo, da bodo najuspešnejša tista podjetja, ki bodo znala učinkovito in uspešno skrbeti za svoje človeške vire. V tem pogledu je skrb za zaposlene ena temeljnih nalog in prednosti gospodarstva in celotne družbe.


Na delovnem mestu preživimo tretjino svojega življenja oziroma več kot polovico aktivnega življenja. Priporočila EU za gibalno dejavnost pa delovno okolje smatrajo kot osnovno in najprimernejše okolje za podporo in promocijo gibalno aktivnega in zdravega načina življenja.