Zavod APGA


APGA

AGENCIJA ZA PROMOCIJO GIBALNIH AKTIVNOSTI

Trajanje projekta: maj, 2016 - oktober, 2017

Sofinanciranje projekta: program Erasmus plus, Evropski teden športa

ATHLISI projekt (Spodbujanje socialnega vključevanja z usposabljanjem trenerjev in športnih klubov), je spodbujanje socialne vključenosti otrok iz prikrajšanih ciljnih skupin (Romi, priseljenci, otroci z nizkim socialno-ekonomskim ozadjem) skozi njihovo večjo udeležbo v športnih dejavnostih v okviru dejavnosti športnih klubov.

Vključevanje lokalnih športnih klubov je zelo pomemben element za dosego teh ciljev, saj v nasprotju z organizacijo občasnih športnih prireditev, zagotavlja trajnost projektnih dejavnosti in ima dolgoročen vpliv.

Da bi dosegli ta cilj, projekt ATHLISI predlaga kot najbolj ustrezno rešitev usposabljanje predstavnikov športnih klubov in trenerjev o vlogi v športnih klubov povezanih s socialno integracijo in spodbujanju sodelovanja športnih klubov z lokalno skupnostjo.

Skozi usposabljanje, bodo športni klubi in trenerji spoznali kako vzpostaviti sodelovanje z  lokalno skupnostjo ter kako pritegniti v svoja društva otroke iz prikrajšanih ciljnih skupin in jih vključiti v dejavnosti kluba.

Usposabljanje bo organizirano preko seminarjev in e-izobraževanja s čimer bomo razširili geografsko področje projekta in usposabljenja omogočili društvom in trenerjem iz različnih regij in držav.

Pričakujemo, da bo v dejavnostih usposabljanja sodelovalo okoli 60 predstavnikov športnih klubov in trenerjev iz partnerskih držav in 15 iz držav zunaj partnerskih držav (s pomočjo e-učilnice).

Po koncu usposabljanja, bodo udeleženci pridobljeno znanje (ob podpori projektnih partnerjev) preizkusili tudi v praksi. Pričakujemo, da se bo z njihovo aktivnostjo v dejavnosti športnih klubov vključilo vsaj 100 otrok iz prikrajšanih ciljnih skupin .

Partnerji v projektu:

- ACTION SINERGY

- CESIE

- EUROSUCCESS CONSULTING

- FOPSIM

- FOOTURA

- IRODOROS

#top

PRIDRUŽITE SE NAM