Zavod APGA


APGA

AGENCIJA ZA PROMOCIJO GIBALNIH AKTIVNOSTI

Program je namenjen krepitvi nevladnih organizacij s področja športa, usposabljanju kadrov za kakovostnejše delo v športnih NVO, pripravi predlogov pobud in predlogov sprememb zakonodaje, povezovanju, mreženju nevladnih organizacij s področja športne dejavnosti z vladnimi institucijami in gospodarstvom ter promociji zdravja in gibalnih aktivnosti.


V času trajanja projekta smo izvedli različne aktivnosti.


- Pripravili in izvedli smo 12 delavnic oz. usposabljanj v Mariboru, Ljubljani, Novem Mestu in Slovenj Gradcu na temo;

- Družbena odgovornost - moja priložnost; pravna ureditev področja rekreativnega športa,

- Moje telo - moja modrost; bolezni sodobnega načina življenja, njihov nastanek, zdrav način prehranjevanja,

- Moje telo - moja odgovornost; prikaz in izvajanje vaj za zdravo hrbtenico, vaje za različne poklice (pretežno sedeč, pretežno fizično delo, pretežno stoječ),

- Spletno trženje

- V javni upravi in predstavnikom gospodarstva smo izvedli 9 delavnic na temo Zdrava hrbtenica, kjer smo po kratkem predavanju o tem, kakšna so tveganja za zdravje pri sedečih poklicih in kaj lahko sami naredijo med delovnim časom za svoje zdravje, prikazali in skupaj poskusili tudi kompenzacijska gibanja primerna za sedeče poklice.

-  Za nevladne organizacije smo organizirali različna srečanja, jim ponudili možnost brezplačnega svetovanja na različnih področjih, pripravili e-časopis, ter jih nenehno obveščali o dogodkih in aktivnostih.

- Na POP Tv v oddaji Vizita smo predstavili projekt in prikazali vaje za zdravo hrbtenico.

- Izdelali smo brošuro o pomenu gibalnih aktivnosti na delovnem mestu.

- Izdelali smo različne letake, pisali članke v reviji O krogi, Sg moja občina,…

- Pripravili smo predloge k dopolnitvi Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

- Podali smo svoje mnenje k Osnutku državnih razvojnih prioritet in investicij RS za obdobje 2014-2020, k strategiji OKS – ZŠZ, k Osnutku operativnega programa za izvajanje kohezijske politike idr..

- Izdelali smo 3 različne plakate glede na poklice (pretežno sedeč, pretežno fizično delo, pretežno stoječ) z vajami, ki se lahko izvedejo na delovnem mestu v času 5 minutne pavze.

- Izdelali smo Katalog športnih društev v Sloveniji (NVO), ki ponujajo gibalne aktivnosti za zaposlene in ostale.- PLAKAT ZDRAVA HRBTENICA (pretežno stoječe delo)

- PLAKAT ZDRAVA HRBTENICA (pretežno sedeči poklici)

- PLAKAT ZDRAVA HRBTENICA (fizično naporni poklici)

- LETAK ZA DELODAJALCE

- LETAK ZA DELAVCE

- BROŠURA