Zavod APGA


APGA

AGENCIJA ZA PROMOCIJO GIBALNIH AKTIVNOSTI

Delavnica Več zdravja na delovnem mestu

Ozaveščanje gospodarstva,

Maribor, 9.5. 2014

Delavnica Kako lahko z gibalno aktivnostjo krepimo svoje zdravje na delovnem mestu

Ozaveščanje javne uprave,

MO Novo Mesto, 6.3. 2014

Ministrstvo za zunanje zadeve, 10.3. 2014

Zavod za zdravstveno zavarovanje, 20.3. 2014

Ministrstvo za infrastrukturo, 24.3. 2014

Ministrstvo za notranje zadeve, 24.3. 2014

Inšpektorat RS za notranje zadeve, 15.4. 2014

Občina Mislinja, 28.5. 2014


Delavnica Družbena odgovornost - moja priložnost

Ljubljana,  21.3. 2013

Delavnica Moje telo - moja modrost,

Ljubljana,  21.4. 2013

Novo Mesto, 18.5. 2013

Slovenj Gradec. 11.5. 2013

Delavnica Moje telo - moja odgovornost; zdrava hrbtenica

Ljubljana,  14.9. 2013, 25.1. 2014 in 22.2. 2014

Maribor, 15.2. 2014

Novo Mesto, 28.9. 2013

Slovenj Gradec, 21.9. 2013

Delavnica Spletno trženje

Ljubljana, 9.4. 2014 in 29.1. 2014