Zavod APGA


APGA

AGENCIJA ZA PROMOCIJO GIBALNIH AKTIVNOSTI

Naše osnovno poslanstvo in cilj je promocija zdravega načina življenja, ki temelji na ustrezni gibalni aktivnosti posameznika.


Naše aktivnosti so usmerjene v oblikovanje in izboljšanje gibalnih aktivnosti, promocije zdravja na področju javnega zdravja in zdravega življenjskega sloga, socialno vključevanje, enakosti spolov in drugih dejavnosti na lokalni in nacionalni ravni.


Cilje dosegamo s horizontalnim in vertikalnim mreženjem, informiranjem, civilnim dialogom, izvajanjem različnih programov za različne ciljne skupine, s poudarkom na delu v delovnem okolju, ki ga smatramo kot najprimernejšega za stik z večgeneracijsko populacijo.

…VEČ INFORMACIJ O SODELOVANJU Z NVO,

…VEČ INFORMACIJ ZA PODJETJA