Zavod APGA


APGA

AGENCIJA ZA PROMOCIJO GIBALNIH AKTIVNOSTI

Zavod APGA, agencija za promocijo gibalnih aktivnosti, je bil ustanovljen leta 2012.


Naš osnovni interes je raziskovalna in razvojna dejavnost na področju promocije zdravja in gibalnih aktivnosti in njihovih vplivov na človeka in okolico.


Naše prioritete so:

- promocija gibalnih aktivnosti in zdravega življenjskega sloga,

- osveščanje javnosti o pomenu promocije gibalnih aktivnosti in zdravega načina življenja,

- spremljanje in analiziranje trendov,

- raziskovalno delo in implementacija novih spoznanj,

- podpora razvojnim projektom na področju promocije zdravja in gibalnih aktivnosti,

- povezovanje in sodelovanje z gospodarstvom,

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi politik,

- povezovanje in sodelovanje z nevladnimi organizacijami,

- spodbujanje medkulturne komunikacije,

- podpiranje enakosti spolov, socialne vključenosti in enakih možnosti za vse ljudi,

- krepitev trajnostnega razvoja in solidarnosti,

- mreženje in povezovanje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni,

- vzdrževanje nacionalnega in mednarodnega sodelovanja.Opis projekta Opis projekta